Can Jaques
Finca Can Jaques de Dalt, s/n 17441 Brunyola Girona ( Spain )
T: 615 94 90 06 (Jordi) M: masiacanjaques@gmail.com